ALÇIPAN UYGULAMASI - Makine Parkı - Blog - Volkan İnşaat, Ankara İnşaat Firmaları, Isı Yalıtımı, Entegre, Baumit,
ALÇIPAN UYGULAMASI

 

                                       TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Alçıpan, ortası alçı, iki yüzü karton kaplı, seri olarak, standart veya özel boyutlarda ve belli normlarda üretilen düzgün yüzeyli plakalardır. Alçıpan, dış duvarları bitmiş binaların içinde, yerden duvara kadar her alanda kullanılabilmektedir. Alçıpan ile asma tavan, bölme duvar, kuru sıva ve kuru yer döşemesi uygulamaları yapılmaktadır.
 
Alçıpan asma tavan mevcut betonarme, çelik konstrüksiyon veya ahşap tavan iskeleti altında mekanik ve elektrik imalatlara montaj boşluğu sağlayan sisteme verilen ortak isim. Mevcut tavandan sarkıtılan metal çubuklara yatay profiller asılarak oluşturulan bu sistem alçıpan ya da dekoratif paneller ile sonlandırılır.
 
Böylece [asma tavan] kurulan yerlerde ciddi alan tasarrufu yapılır.Normal alçı levha,suya ve neme dayanıklı yeşil alçı levha ve yangına dayanıklı kırmızı alçı levhalar uygulanabilir.
Alçının Sahip Olduğu Özellikler:
 
Yanmazlık, Isı yalıtımı_ Haûflik İşleme ve onarım kolaylığL_ Yüzeye nefes aldırma_ Bakteri üretmeme
 
Alçının Nem Düzenleyici Özelliği:
 
Kapalı bir hacimde bulunan su buharı_ hacmi çevreleyen dış yapı elemanlarının yüzeylerine temas ettiğinde soğuşarak  yoğuşur ve yapı elemanlarının ıslanmasına dolayısıyla da elemanın yüzeyinde su lekelerirıe ve çiçekleıımelere nederı olur. ise ısı iletkenliğirıin düşük olması dolayısıyla yalnız yoğuşmayı geciktirmekle kalmaz, ayrıı zamanda boşluklarında önemli bir oranda ortam nemirıi ve kondansasyon suyunu absorbe edip, iç hacimde bağ] nemin azalmasını sağlayarak yoğuşmayı azaltır.
 
Buna ek olarak n azaldığnda alçı kendi bünyesindeki nemi ortama vererek ortamın yeterli derecede nemli kalmasını sağlar ve bu suretle kaloriferli evlerde yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Alçının Isı İletkenlik Özelliği:
 
Alçıpan uvgýanıalan, yapılarda kullarııldığından beri sıcak temaslı bir malze olduğu bilinmektedir. Günümüzde ısı iletkenlik değerleri saptandığnda_ alçınırı ısı iletkenlik değerirıin doğal malzeler arasırıda ahşaba çok yakın olduğu ve diğer doğal malzelerderı daha az ısı ilettiği görülmüştürAlçınırı ısı iletkenlik dereceleri alçı hamuıunun birim hacim ağırlığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Birim hacim ağırlığı_ hamura katılan alçı~"su oranına bağlıdır.
 
Alçı hamurundaki alçı orarıı fazlalaşıp su orarıı azaldıkça alçınırı birim hacim ağırlığı artar. Binalarda ısı yalıtım kurallannı tanımlayan TS 825 te alçı hamurlannın gözenekli ve yoğım oluşurıa göre birim ağırlığına bağlı olarak verilen ısı iletkenlik değeri 0.6- l .20 kğ~"rn3birim ağırlık içirı 029-053 VWrnK değerleri arasırıda değişmektedir.

+90 312 354 78 62
© Volkan İnşaat Tüm Hakları Saklıdır. Artpub Medya 2017